De stichting is in 2022 opgericht door o.a. één van de initiatiefnemers Tonny Stoltenborg.

We staan voor ontwerp en ontwikkeling van voedselbossen in de Achterhoek

We beogen als stichting zoveel mogelijk bij te dragen aan een waardevolle natuurbeleving in voedselbossen en aan de ontwikkeling en verspreiding  van hoogwaardige kennis over eetbare natuur in het algemeen en voedselbossen in het bijzonder. 

 

Doelen 

We willen als stichting onze doelen realiseren  en ontplooien in de Achterhoek:

Ons idee is te starten met een voedselbos van 10 ha in Winterswijk. Om dit te realiseren starten we een crowdfundactie om per ligfiets (“oranje banaan” Velomobiel/Strada) van 6 t/m 26 oktober 2022 van Winterswijk naar Grenoble te fietsen (zie 'Help ons' op deze website)

We staan voor de realisatie van voedselbossen in de Achterhoek.

Het (non-profit) agroforestry/voedselbos biedt een oplossing voor een deel van de huidige problemen zoals:

-          Klimaatverandering (opslag van CO2),

-          Klimaatadaptatie (vasthouden van water met een project van WRIJ),  vergroten van de weerstand tegen droogte en wateroverlast

-          Versterking van biodiversiteit (grote variatie aan beplantingen, geen gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen)

-          Energiebesparing (minder mechanisatie, lokale en regionale productie en afzet = korte afstanden)

-          Lokale werkgelegenheid (betrekken van o.a. agrariërs bij de aanleg en het onderhoud, verwerking en verkoop van producten, etc.)

-          Agrariërs betrekken door opbrengsten te “meten” en de kennis hierover te delen en zo aan te tonen dat dit, voor een deel, een verbreding van hun bedrijfsvoering zou kunnen zijn

-          Aanzet tot invulling van de bossenstrategie van Carola Schouten = 10 % meer oppervlak aan bomen in Nederland. Voor Winterswijk betekent dat ongeveer 200 ha. erbij.

10 ha is dan 5 % daarvan. Wij willen ook andere grondeigenaren, waaronder agrariërs, hiermee uitdagen te volgen. Via de EU landbouwgelden (GLB) wordt dit  per 2023 ook  gestimuleerd.

-           Bijdragen aan recreatie door het organiseren van excursies en klein- en grootfruit pluk- en raapdagen, en het plukken van thee- en geurkruiden, etc.

-           (basis) scholen te betrekken via o.a. Natuur en milieu educatie maar bij het aanplanten van bomen en struiken. Mogelijk ook kookworkshops organiseren.

-          Moet functioneren als voorbeeld en aanmoedigen tot meer initiatieven.

Welke doelgroepen in de Achterhoek willen we bereiken?

-              Agrariërs, (basisschool) leerlingen, recreanten, omwonenden (in ruime zin), bedrijven voor productverwerking en verkoop (vruchtentaart, vruchtensap, theekuiden, geurkruiden, granen, etc.

  1.  Hoe wordt de leefbaarheid in de Achterhoek verbeterd door dit project?

-          Schonere lucht, mooiere landschappen, klimaatadaptatie (grotere weerstand tegen droogte en wateroverlast), extra recreatie mogelijkheden, lokale werkgelegenheid, “moderner” voedselaanbod

  1. Hoe worden de bewoners in de Achterhoek betrokken bij dit project? Wordt er ook samengewerkt met jongeren?

-        (Basis)Scholen omwonenden (in ruime zin), bedrijven (recreatie, verwerking, verkoop, workshops, excursies,..), agrariërs, Natuur en Milieu Educatie, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, voedselbank.

 

Met wie gaan we samenwerken?

-        Met andere voedselbos initiatieven in de Achterhoek. De eerste contanten zijn al gelegd. zie ook vorige antwoorden

 

Wie zijn wij als stichting?

SVA is ontstaan uit de Initiatiefgroep Voedselbos Aalten/Achterhoek (IVA)

IVA/SVA bestaat momenteel uit de volgende deelnemers aan het project:

 

Ada Hage en Ben Vreeman (voorzitter)

Cor Burger (Secretaris) en Inge Teunissen

Marijtje Mulder

Tonny Stoltenborg (Penningmeester)

 

In onderstaande statuten leest u ons Beleidsplan, Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel (ons Rsin (belastingnummer) en akte Oprichting Stichting Voedselbossen Achterhoek

 

Met  ingang van 27 september onze aanvraag ANBI-belastingdienst  in behandeling is genomen.